ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ & ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

ESB

afisa esb small

Εξετάσεις ESB (English Speaking Board)

ESB B1 (Μέτρια γνώση)

ESB B2 (Καλή γνώση)

ESB C1 (Πολύ καλή γνώση)

ESB C2 (Άριστη γνώση)

Στη Μ. Βρετανία το ESB αναγνωρίζεται από το UCAS που είναι φορέας μέσω του οποίου κάνουν οι υποψήφιοι αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ.

 Δομή των εξετάσεων
Ολες οι εξετάσεις του ESB αποτελούνταιι από 5 μέρη:

  1. Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
  2. Κατανόησηγραπτούλόγου (Reading Comprehension)
  3. Γραμματική (Use of English)
  4. Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)
  5. Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking)

 

Ανάλυση Επιπέδων B1 Συνολικός χρόνος: 120’

Τομέας Αριθμός Ερωτήσεων Βαθμολογία
Listening
Part 1
Part 2

10
10


20%

Reading
Part 1
Part 2


10
5


20%
Use of English
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4

10
10
10
5


20%


Writing Επιλογή ανάμεσα σε 2 ή 3 θέματα (120-150 λέξεις) 20%
Speaking Αποτελείται από 3 μέρη και διαρκεί 10’ 20%

B2 Συνολικός χρόνος: 150’

Τομέας Αριθμός Ερωτήσεων Βαθμολογία
Listening
Part 1
Part 2
   Section A

   Section B

10

5
5


20%


Reading
Part 1
Part 2

10
5
20%

Use of English
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5


10
10
10
5
5
20%
Writing Επιλογή ανάμεσα σε 2 ή 3 θέματα (120-180 λέξεις) 20%
Speaking Αποτελείται από 3 μέρη και διαρκεί 12’ 20%

C1 Συνολικός χρόνος: 160’

Τομέας Αριθμός Ερωτήσεων Βαθμολογία
Listening
Part 1
   Section A
   Section B
Part 2

5
5
10
20%
Reading
Part 1
Part 2

7
8
20%

Use of English
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5

10
10
10
10
10
20%
Writing Επιλογή ανάμεσα σε 2 ή 3 θέματα (250’-280’ λέξεις) 20%
Speaking Αποτελείται από 3 μέρη και διαρκεί 12’ 20%

C2 Συνολικός χρόνος: 160’

Τομέας Αριθμός Ερωτήσεων Βαθμολογία

Listening
Part 1
   Section A
   Section B
Part 2


5
5
10
20%
Reading
Part 1
Part 2
8
7
20%

Use of English
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5


10
10
10
10
10
20%
Writing Επιλογή ανάμεσα σε 2 ή 3 θέματα (300’-350’ λέξεις) 20%
Speaking Αποτελείται από 3 μέρη με τη συμμετοχή 2 υποψηφίων στην τάξη και διαρκεί 19’ 20%

Βαθμολογία
Η βάση του ESB σε όλα τα επίπεδα (Β1, Β2, C1, C2) είναι το 55%. Το κάθε μέρος της εξέτασης έχει ίση βαρύτητα και για να επιτύχει κάποιος στις εξετάσεις πρέπει να συγκεντρώσει μέσο όρο πάνω από 55%.

Εξετάσεις
O φορέας των εξετάσεων ESB είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρο Ξένων Γλωσσών  (Europalso – Ακαδημίας 98-100) τηλ. 210 38 30 752.
Oι αιτήσεις γίνονται στα γραφεία του Συνδέσμου και οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.

europalso esb cambridge uclan 2

Τα μαθήματα καλλιγραφίας, στο Κέντρο Ιαπωνικών Σπουδών Οικονομάκου, αρχίζουν τον Νοέμβριο. Εγγραφές καθημερινά, 4.30-8.30μμ.

kalligrafia

Τα μαθήματα Manga αρχίζουν τον Νοέμβρη. Οι μαθητές μας τα περιμένουν με μεγάλο ενθουσιασμό!

kalligrafia

logoside