ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ & ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ EUROPALSO

europaalso

 

υπό την αιγίδα του UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE (UCLAN)

ΕΠΙΠΕΔOΤΑΞΗ

STARS 1
STARS 2
BIGINNERS
Elementary (A1)
Basic (A2

Bj
As
Bs
Cs
Ds

Οι εξετάσεις EUROPALSO:

· Είναι φιλικές προς τους μαθητές και εξετάζουν την ξένη γλώσσα, ως μέσο επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ηλικία  των μαθητών.

· Διεξάγονται σε δημόσια σχολεία, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Εκπαίδευσης.

- Είναι 100% αδιάβλητες.

· Διεξάγονται ταυτόχρονα και ομοιόμορφα σε δεκάδες εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

· Αποτελούν αντικειμενικό τρόπο ελέγχου του επιπέδου γλωσσομάθειας κάθε μαθητή.

· Εξοικειώνουν τους μαθητές με τη διαδικασία των εξετάσεων από τις μικρότερες τάξεις.

· Δίνουν την ευκαιρία για επανάληψη και εμπέδωση της ύλης, που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

· Επιβραβεύουν ηθικά τους κόπους των μαθητών, των καθηγητών και του κέντρου στο οποίο φοιτούν.

· Είναι έγκυρες και επιστημονικά άρτιες.

· Βασίζονται στη διδακτέα ύλη των βιβλίων EUROPALSO.

· Η βάση είναι 55%.

· Η βαθμολογία όλων των μαθημάτων (parts) -Oral-Listening-Writing- συμψηφίζεται.

europalso esb cambridge uclan 2

Τα μαθήματα καλλιγραφίας, στο Κέντρο Ιαπωνικών Σπουδών Οικονομάκου, αρχίζουν τον Νοέμβριο. Εγγραφές καθημερινά, 4.30-8.30μμ.

kalligrafia

Τα μαθήματα Manga αρχίζουν τον Νοέμβρη. Οι μαθητές μας τα περιμένουν με μεγάλο ενθουσιασμό!

kalligrafia

logoside