ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ & ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

TOEIC (Test of English for International Communication)

hau-logo

Τμήματα που απευθύνονται μόνο σε φοιτητές. Προετοιμάζονται για τα εξής πτυχία:
FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL του πανεπιστημίου του Cambridge ECCE, ECPE, TOEIC του πανεπιστημίου του Michigan

Το TOEIC είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών σχεδιασμένο να μετρήσει τα επίπεδα επάρκειας της γλώσσας, για ανθρώπους των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική και θέλουν να σπουδάσουν ή να ζήσουν στο εξωτερικό. 

Το TOEIC αναγνωρίζεται από επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, από ξένα πανεπιστήμια αλλά και Ελληνικά καθώς και από τον ΑΣΕΠ (το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού).

 Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC® σαν απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στα εξής επίπεδα:
Μέτρια γνώση (405-500), καλή γνώση (505-780) και πολύ καλή γνώση (785-900).

Επίπεδο Γνώσης

Επίπεδο Γλώσσας

Βαθμός

(Άριστη)

(Proficiency)

(905-990)

Πολύ Καλή

Advanced

785-900

Καλή

Lower

505-780

Μέτρια

Basic

405-500

 Βαθμολογία
Η εξέταση περιλαμβάνει δύο μέρη: το Ακουστικό μέρος (Listening Part) και το μέρος της Κατανόησης Κειμένων (Reading part). Ο βαθμός του καθενός από τα δύο μέρη κυμαίνεται από 5 ως 495. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 10 ως 990.  Ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει 3 βαθμολογίες, μία για κάθε μέρος και μία τρίτη που αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών του Ακουστικού μέρους και του μέρους της Κατανόησης Κειμένων.

Η Δομή του TOEIC

Η εξέταση Toeic διαρκεί 2 ώρες, και περιλαμβάνει:

 Listening Comprehension 45 λεπτά’

Τύπος Ερωτήσεων

Αριθμός Ερωτήσεων

Photographies

10

Questions-Responce

30

Short Conversations

30

Short Talks

30

 

Reading Comprehension 75

Τύπος Ερωτήσεων

Αριθμός Ερωτήσεων

Incomplete Sentences

40

Incomplete Texts

12

Reading Comprehension

48

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία της εξέτασης.
Ο κάθε εξεταζόμενος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην εξέταση μόνο μία φορά κάθε 30 ημέρες.
Η ισχύς του διπλώματος είναι δύο χρόνια μετά την ημερομηνία της εξέτασης.

 

Τα μαθήματα καλλιγραφίας, στο Κέντρο Ιαπωνικών Σπουδών Οικονομάκου, αρχίζουν τον Νοέμβριο. Εγγραφές καθημερινά, 4.30-8.30μμ.

kalligrafia

Τα μαθήματα Manga αρχίζουν τον Νοέμβρη. Οι μαθητές μας τα περιμένουν με μεγάλο ενθουσιασμό!

kalligrafia

logoside