ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ & ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΚΙΝΕΖΙΚΑ)

Τα Κινεζικά Παίρνουν τη Θέση Των Αγγλικών ως Παγκόσμια Γλώσσα!
Η Κινέζικη γλώσσα, είναι μία γλώσσα την οποία μιλούν περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού. Αποτελείται από πολλές διαλέκτους οι οποίες έχουν σημαντικές διαφορές η μία από την άλλη.

agglika-vs-kinezika
Τα Μάνταριν και τα Καντονέζικα είναι δύο από τις πιο διαδεδομένες διαλέκτους. Τα Μάνταριν είναι η διάλεκτος των 1,3 δις ανθρώπων και ομιλούνται κυρίως στο Πεκίνο (汉语 Hànyǔ). Τα Καντονέζικα ομιλούνται στο Hong Kong.

汉语 Hànyǔ

  • Είναι η διάλεκτος που ομιλείται στο Πεκίνο
  • Είναι μία από τις 8 σημαντικότερες διαλέκτους στην Κίνα
  • Είναι η επίσημη γλώσσα της Λ.Δ. της Κίνας, της Σιγκαπούρης και της Ταιβάν
  • Είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλον τον κόσμο

Κλασσικά κινέζικα

Δεν χρησιμοποιούνται σημεία στίξης και υπάρχει μια οικονομία, θα λέγαμε, στους χαρακτήρες. Μπορούν να γραφτούν με 2 τρόπους: οριζόντια (από δεξιά προς τα αριστερά ή από αριστερά προς τα δεξιά) ή ακόμα και κάθετα (από επάνω προς τα κάτω).

Σύγχρονα κινέζικα

  • Γράφονται όπως ακούγονται.
  • Πρόκειται για μια απλοποιημένη σύγχρονη γλώσσα
  • Την προτιμούν κυρίως οι ξένοι γιατί είναι πιο εύκολο να μαθευτεί
  • Όσοι μαθαίνουν τα Μάνταριν δυσκολεύονται στην προφορά.
  • Η προφορά που χρησιμοποιείται στη Σύγχρονη Κινέζικη Γλώσσα είναι γνωστή ως 汉语拼音 Hànyǔ Pīnyīn

拼音 Pīnyīn

Pīnyīn είναι ένα σύστημα γραφής, που χρησιμοποιεί το δυτικό αλφάβητο, για την καταγραφή των ήχων. Χρησιμοποιεί 1 ή 2 γράμματα των δυτικών αλφάβητων ώστε να αντιπροσωπευθεί ένας ήχος στα Μάνταριν, δηλαδή να αποδοθεί η προφορά της λέξης.

pinyin-school

ΠΡΟΦΟΡΑ - ΤΟΝΙΣΜΟΣ στην ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΚΙΝΕΖΙΚΑ)

Οι ήχοι των λέξεων στη διάλεκτο Μάνταριν είναι εύκολοι να αναπαραχθούν. Πολλοί μοιάζουν με τους αγγλικούς, αρκεί να τονιστεί σωστά η λέξη.

Υπάρχουν πολλές λέξεις που γράφονται και προφέρονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά σημαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Πχ. “Είμαι έγκυος” (hauí yùn): τονίζοντας λάθος τις λέξεις, θα μπορούσαμε να έχουμε την έκφραση (huaì yùn) που σημαίνει “κακή τύχη” ή η λέξη yī shoú shī, που σημαίνει “ποίημα” θα μπορούσε να αποδοθεί ως “μια χούφτα περιττώματα”.

tonismos-kinezikis-glossas

Η κινέζικη γλώσσα (τα Μάνταριν) έχει 5 τόνους, οι οποίοι τοποθετούνται όλοι επάνω από κάποιο φωνήεν.

Ο πρώτος τόνος (Flat or High Level Tone) σημειώνεται με μία περισπωμένη (ˉ) επάνω από το φωνήεν pinyin.

ā (ɑ̄) ē ī ō ū ǖ Ā Ē Ī Ō Ū Ǖ

Ο δεύτερος τόνος (Rising or High-Rising Tone), σημειώνεται με μία οξεία που έχει φορά από δεξιά προς

τα αριστερά (ˊ):

á (ɑ́) é í ó ú ǘ Á É Í Ó Ú Ǘ

Ο τρίτος τόνος (Falling-Rising or Low Tone) σημειώνεται με μία περισπωμένη, σε σχήμα ανάποδου καπέλου (ˇ).

ǎ (ɑ̌) ě ǐ ǒ ǔ ǚ Ǎ Ě Ǐ Ǒ Ǔ Ǚ

Ο τέταρτος τόνος (Falling or High-Falling Tone) σημειώνεται με μία οξεία που έχει φορά από αριστερά προς τα δεξιά (ˋ):

à (ɑ̀) è ì ò ù ǜ À È Ì Ò Ù Ǜ

Ο πέμπτος τόνος (Neutral Tone), είναι ο άτονος και το καταλαβαίνουμε από τα φωνήεντα που δεν έχουν κανένα σημείο τονισμού :

a (ɑ) e i o u ü A E I O U Ü

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σημειώνεται με μία τελεία πριν τη συλλαβή: πχ ·ma.

Παράδειγμα

high ( ¯ ) 妈 μητέρα

rising (´ ) 麻 má μουδιάζω

falling-rising ( ˇ ) 马 mǎ άλογο

falling ( ` ) 骂 mà επιπλήττω

neutral 吗 ma είναι σύμβολο που δηλώνει ερώτηση

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ της ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η γραμματική της διαλέκτου Μάνταριν είναι απλή, γιατί δεν υπάρχουν άρθρα, γένη και αριθμοί, πτώσεις ή ρηματικοί τύποι. Η σύνταξη μιας πρότασης είναι όμοια με αυτήν των αγγλικών.

Στη κινέζικη γραφή οι απλές λέξεις είναι μόλις 328 ενώ τα ιδεογράμματα είναι πολύ περισσότερα. Ένα ιδεόγραμμα μπορεί να έχει πολλές έννοιες κι αυτό γιατί οι απλές λέξεις είναι λίγες.

Διαφορές μεταξύ Κάντζι, Χιρακάνα, Κατακάνα

1. KANJI

日本  Nihon Ιαπωνία

桜            Sakura Κερασιά

文化        Bunka Πολιτισμό

2. ΗΙRAGANA

にほん Νι-χο-ν Ιαπωνία

さくら       Σα-κου-ρα Κερασιά

ぶんか    Μπου-ν-κα Πολιτισμός

3. ΚΑΤΑΚΑΝΑ

ギリシャ     Girisha Ελλάδα

アテネ        Atene Αθήνα

テレビ        Terebi Τηλεόραση

ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

你好 nǐ hǎo | hello

wéi | yes [when answering the phone]

早上好 zǎoshàng hǎo | good morning

下午好 xiàwǔ hǎo | good afternoon

晚上好 wǎnshang hǎo | good evening

wǎn'ān | goodnight

huānyíng | welcome

mànzǒu | take care [said by the host to a guest at departure]

xièxie | thanks

不__ bú kèqi / 不__ búyòng xiè | you're welcome

对不起 duìbuqǐ | sorry

_关_ méi guānxi | that's all right

 

Τα μαθήματα καλλιγραφίας, στο Κέντρο Ιαπωνικών Σπουδών Οικονομάκου, αρχίζουν τον Νοέμβριο. Εγγραφές καθημερινά, 4.30-8.30μμ.

kalligrafia

Τα μαθήματα Manga αρχίζουν τον Νοέμβρη. Οι μαθητές μας τα περιμένουν με μεγάλο ενθουσιασμό!

kalligrafia

logoside