ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ & ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

HSK Elementary- Intermediate

Επίπεδο 3-4

(Διάρκεια 3-4 χρόνια)

HSK Advance

Επίπεδο 4-5

(Διάρκεια 4-5χρόνια)

 

HSK Basic

Επίπεδο 1-2

(Διάρκεια 1-2 χρόνια)

 

YCT

Επίπεδο 1-4

(Διάρκεια 4χρόνια)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

HSK (Επίπεδο, το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες)

HSK Level 1 (Α1) - Level 2 (Α2)
Τα δύο αυτά επίπεδα απευθύνονται σε αρχάριους που έχουν ολοκληρώσει 60-120 ώρες διδασκαλίας (2 ακαδημαϊκά έτη). Οι σπουδαστές στο τέλος θα γνωρίζουν 150-300 χαρακτήρες. Μπορούν να επικοινωνούν και να συνεννοούνται για θέματα της καθημερινότητας με τη βοήθεια των καθηγητών τους και να αναπτύσουν συζητήσεις.

HSK Level 3 (Β1) - Level 4 (Β2)
Τα επίπεδα αυτά απευθύνονται σε όσους έχουν τελειώσει το 1ο και 2ο επίπεδο κι έχουν ολοκληρώσει 100-120 ώρες διδασκαλίας (1-2 ακαδημαϊκά έτη). Οι σπουδαστές στο τέλος του έτους θα γνωρίζουν 600-1200 χαρακτήρες. Συμμετέχουν σε συζητήσεις πάνω σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα, δίνουν την άποψή τους και χρησιμοποιούν σύνθετες εκφράσεις.

HSK Level 5 (C1) - Level 6 (C2)

Τέλος, τα επίιπεδα αυτά απευθύνονται σε όσους έχουν σπουδάσει για 3 ή και περισσότερα  έτη. Οι σπουδαστές με την ολοκλήρωση των επιπέδων 5-6, θα γνωρίζουν από 2500 έως και  περισσότερους   από 5000 χαρακτήρες. Συμμετέχουν σε  σοβαρές συζητήσεις, για θέματα που απασχολούν την Κίνα, δίνουν την άποψή τους, την τεκμηριώνουν και χρησιμοποιούν σύνθετες εκφράσεις.

 

Τα μαθήματα καλλιγραφίας, στο Κέντρο Ιαπωνικών Σπουδών Οικονομάκου, αρχίζουν τον Νοέμβριο. Εγγραφές καθημερινά, 4.30-8.30μμ.

kalligrafia

Τα μαθήματα Manga αρχίζουν τον Νοέμβρη. Οι μαθητές μας τα περιμένουν με μεγάλο ενθουσιασμό!

kalligrafia

logoside

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ