ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ & ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ (ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)

Τα Κέντρα Ιαπωνικών & Κινεζικών Σπουδών Οικονομάκου, οργάνωσαν τη διδασκαλία των Ανατολικών Γλωσσών  με την ίδια συνέπεια που λειτουργούν και τις άλλες Γλώσσες, με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα εποπτικά μέσα.

 

Ολιγομελή Τμήματα

Στη Κινεζική Γλώσσα λειτουργούν τμήματα όλων των επιπέδων, καθώς και προπαρασκευαστικά τμήματα για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή (μέχρι 6 άτομα). Η διαφορετικότητα της Κινεζικής Γλώσσας, σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, επιβάλλει μεγαλύτερη προσοχή από την πλευρά του καθηγητή, για να πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα.

 

 

Τα μαθήματα καλλιγραφίας, στο Κέντρο Ιαπωνικών Σπουδών Οικονομάκου, αρχίζουν τον Νοέμβριο. Εγγραφές καθημερινά, 4.30-8.30μμ.

kalligrafia

Τα μαθήματα Manga αρχίζουν τον Νοέμβρη. Οι μαθητές μας τα περιμένουν με μεγάλο ενθουσιασμό!

kalligrafia

logoside

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ